Tay nắm Gola chữ C chiều dài có thể sử dụng 2800mm Hafele 126.37.927

1.630.200