Tay nắm GOLA chữ J chiều dài có thể sử dụng 2800mm Hafele 126.37.903

1.304.160