Tay nắm kéo chữ H 600mm CC400mm Häfele DIY 499.68.035

592.020