Tay nắm kéo chữ H L600mm Inox 316 Hafele 903.01.843

2.006.160