Tay nắm kéo đẩy Häfele 475mm 903.08.501

1.392.300