Tay nắm kéo vuông CC1075mm Häfele DIY 499.68.039

943.800