Tay nắm nhôm Hafele mạ màu bạc 167mm 107.55.925

119.262