Tay nắm nhôm Hafele mạ màu bạc 180mm 155.01.103

99.061