Tay nắm tủ bên trái Hafele màu be 100mm 101.69.509

137.280