Tay nắm tủ bên trái Hafele màu mạ thiếc 100mm 101.69.507

137.280