Tay nắm tủ bên trái Hafele màu vàng mờ 100mm 101.69.505

197.340