Tay nắm tủ Hafele Chrome bóng 212x28mm 110.34.287

156.156