Tay nắm tủ Hafele Chrome bóng 355x35mm 106.69.268

604.032