Tay nắm tủ Hafele mạ crom bóng 218mm 106.62.286

245.388