Tay nắm tủ Hafele mạ đồng 176mm 106.61.934

226.512