Tay nắm tủ Hafele mạ niken bóng-đen 218mm 106.62.386

245.388