Tay nắm tủ Hafele màu crom bóng 34mm 106.69.152

34.320