Tay nắm tủ Hafele màu đen mờ 108mm 106.69.130

64.741