Tay nắm tủ Hafele màu đồng 182mm 106.70.212

135.720