Tay nắm tủ Hafele màu đồng 214mm 106.70.202

141.961