Tay nắm tủ Hafele màu đồng 36mm 106.70.173

103.740