Tay nắm tủ Hafele màu đồng 51mm 106.70.186

77.220