Tay nắm tủ Hafele màu đồng mờ 130mm 106.70.220

121.680