Tay nắm tủ Hafele màu đồng mờ 237mm 106.70.222

216.060