Tay nắm tủ Hafele màu mạ crom bóng 175mm 106.69.022

141.961