Tay nắm tủ Hafele màu mạ crom bóng 335mm 106.69.163

270.661