Tay nắm tủ Hafele màu mạ crom bóng 35mm 106.69.073

56.161