Thân Khóa Chốt Chết 316 , Màu Inox Mờ Hafele 911.22.386

321.750