Thân Khóa Lưỡi Gà Chốt Chết 55/72, 316, Màu Inox Mờ Hafele 911.25.402

387.750