Thanh gia cố cho ray trượt, dành cho hệ thống đôi dài đến 2800 mm mà không có tấm giữa. Có kèm đế nối, độ trũng tối đa của tấm trên tủ -22%

7.792.200