Thanh nhôm gắn âm, kính che trắng sữa 833.72.846

308.880