Thanh sen kết hợp có bộ trộn điều nhiệt Häfele 495.60.102

9.784.800