Thanh sen kết hợp có bộ trộn điều nhiệt Intensity Häfele 495.60.101

7.912.800