Thanh treo khăn đôi 750mm Häfele 580.41.412

742.500