Thanh treo khăn đôi Kyoto 600 580.57.030

1.072.800