Thanh treo khăn đôi Kyoto 600 580.57.113

1.368.000