Thanh treo khăn đơn InnoRound 600mm MS: 580.34.320

1.848.000