Thanh trượt 650R cho sen tay 485.60.704

1.117.500