Tủ đồ khô 5 tầng Kesseböhmer 450mm 549.63.494

30.436.560