Tủ đồ khô 6 tầng Cucina 450mm Inox 304 548.65.032

7.082.640