Tủ đồ khô 6 tầng Cucina 450mm Mạ Chrome 548.65.232

4.919.904