Tủ đồ khô 6 tầng Cucina 600mm Inox 304 548.65.052

8.166.240