Tủ đồ khô 6 tầng Kessebohmer 500mm 545.93.433

26.782.480