Tủ đồ khô 6 tầng Kessebohmer 600mm 545.93.435

29.730.240