Tủ đồ khô màu đen TANDEM side 545.02.412

7.734.750