Tủ đồ khô màu đen TANDEM side 545.02.430

9.321.000