Tủ đồ khô màu đen TANDEM side 545.02.431

9.617.250