Tủ đồ khô màu đen TANDEM side 545.02.432

9.995.250