Tủ đồ khô màu trắng TANDEM side 545.02.212

7.691.250