Tủ đồ khô màu trắng TANDEM side 545.02.230

9.149.250